Nuovo sito per Casa della poesia. Cosa ne pensate? Inviateci un feedback
04/04/2011

Di certe proprietà della così detta poesia Poesie

Di certe proprietà della così detta poesia O pewnych właściwościach tak zwanej poezji
Per esempio
la poesia vien meno
già dopo la mezzanotte
quel tanto di stanchezza
la tramuta
da renderla irriconoscibile
la muta in un pugno di parole
vuote di vita
un che di mostruoso
come un fiore di carta
come un amore di carne
poesia perde la vista
a mezzanotte
oppure proprio a mezzogiorno
dopo pranzo
poesia non c’è
alle nascite
alle morti
non c’è poesia
alle ore 22
del 1º maggio 1961
non c’è poesia
nell’uomo freddo
e non c’è poesia
nell’uomo caldo
nel tiepido
nel tiepido può viverci
dischiudersi
da una incrinatura stilla
da una macchia


(da “Il guanto rosso e altre poesie”, Libri Scheiwiller, Milano 2003)
Na przykład
poezja traci moc
już po północy
trochę zmęczenia
odmienia ją
do niepoznania
zamienia w garść słów
pozbawionych życia
w coś monstrualnego
jak kwiat w papieru
jak miłość z mięsa
poezja traci wzrok
o północy
lub w samo południe
po obiedzie
poezji nie ma
przy narodzinach
i przy smerci
nie ma poesji
o godzinie 22
dnia 1 maja 1961 roku
nie ma poezji
w człowieku zimnym
i nie ma poezji
w człowieku gorącym
w letnim
w letnim może żyć
rozwijać się
sączy się z pęknięcia
ze skazy
Carlo Verdiani